Điều kiện thi bằng lái xe ô tô

Submitted by on Jul 30, 2018

Khác với thi bằng lái xe máy, thi bằng lái xe ô tô yêu cầu cao hơn và ngặt nghèo hơn. Thi bằng lái xe ô tô cần đảm bảo các điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, trình độ văn hóa,… Những yếu tố cơ bản cần thiết sau đây sẽ giúp mọi người hiểu rõ về điều kiện thi bằng lái xe ô tô.

Điều kiện thi bằng lái xe ô tô

Điều kiện thi bằng lái xe ô tô

1/ Điều kiên thi bằng lái xe ô tô về độ tuổi

Quy định về độ tuổi học lái xe ô tô B2, C:

 •  Từ 18 tuổi trở lên thì bạn được học lái xe hạng B1, B2 – Từ 21 tuổi trở lên được học lái xe hạng C – Từ 24 tuổi trở lên mới được học lái xe hạng D, E, F (nâng hạng)

Điều 60 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về tuổi, sức khỏe của người lái xe như sau:

 • a) Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm3;
 • b) Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe ôtô hai bánh, xe môtô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ôtô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500kg; xe ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi;
 • c) Người đủ 21 tuổi trở lên được lái xe ôtô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500kg trở lên; lái xe hạng B2 kéo rơ moóc (FB2);
 • d) Người đủ 24 tuổi trở lên được lái xe ôtô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi; lái xe hạng C kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc (FC);
 • e) Người đủ 27 tuổi trở lên được lái xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi; lái xe hạng D kéo rơ moóc (FD);
 • f) Tuổi tối đa của người lái xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi là 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam.

2. Điều kiện thi bằng lái xe ô tô về sức khỏe

1. Tiêu chuẩn sức khỏe này được áp dụng để khám sức khỏe cho người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là người lái xe), bao gồm khám tuyển và khám định kỳ.

 • Khám tuyển là khám sức khỏe cho người vào học lái xe, người dự thi nâng hạng giấy phép lái xe, tuyển dụng lái xe.
 • Khám định kỳ là khám sức khoẻ cho người đổi giấy phép lái xe, khám sức khỏe định kỳ theo qui định của pháp luật hiện hành.

2. Tiêu chuẩn này áp dụng để khám sức khỏe cho người học lái xe ô tô  là người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, lao động, học tập trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Người có một trong các tiêu chí về thể lực hoặc chức năng sinh lý, bệnh tật (có hoặc không có các thiết bị trợ giúp) theo qui định tại Phần B của Tiêu chuẩn này là không đủ điều kiện về sức khỏe để điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

4. Không khám sức khoẻ cho người lái xe khi đang mắc bệnh cấp tính.

5. Phân nhóm thể lực và chức năng sinh lý, bệnh tật

a) Thể lực: chia làm 3 nhóm theo Giấy phép lái xe

 • Thể lực nhóm 1: Áp dụng cho người lái xe hạng C, D, E, F, A2
 • Thể lực nhóm 2: Áp dụng cho người lái xe hạng A3, A4, B2
 • Thể lực nhóm 3: Áp dụng cho người lái xe mô tô hai bánh hạng B1, A1.

b) Chức năng sinh lý bệnh tật: 3 nhóm:

 • Nhóm 1: Áp dụng cho người lái xe hạng: A2, A3, A4, B2, C, D, E, F.
 • Nhóm 2: Áp dụng cho người lái xe hạng B1.
 • Nhóm 3: Áp dụng cho người lái xe hạng A1

Trên đây là những điều kiện áp dụng thi bằng lái xe ô tô. Người thi cần đảm bảo đầy đủ những điều kiện rên đây để có thể thi bằng lái ô tô một các tốt nhất và tham gia giao thông an toàn.

Leave a Comment