Điều lệ công ty TNHH có thể thay đổi khi bạn thực hiện thủ tục này

Submitted by on Feb 10, 2020

Mẫu điều lệ công ty TNHH là gì và có vai trò như thế nào đối với một công ty ?   Thông qua bản điều lệ này, chúng ta có thể thấy những thông tin của công ty, ngành nghề kinh doanh, chủ sở hữu , số vốn điều lệ ban đầu…   Do đó, để mọi người có thể hiểu rõ hơn về mẫu điều lệ công ty TNHH và những sự thay đổi trong năm 2020, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc bài viết này, hy vọng có thể giúp ích cho các bạn.

Thay đổi về nội dung

Thay đổi thứ nhất về việc quản lý các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại tỉnh, thành phố khác thì từ 10/10/2018, công ty TNHH được thành lập các kho chứa hàng, văn phòng giao dịch khác tỉnh, thành phố mà không bị  bắt buộc phải  gắn với  việc thành lập chi nhánh công ty như quy định trước đây.

Từ nay trở đi, khi công ty TNHH muốn thông qua thay đổi vốn điều lệ thì bắt buộc các văn bản họp và quyết định của họ phải có ghi nhận những nội dung thay đổi này.

Thứ ba,  công ty TNHH chỉ được phép đưa ra yêu cầu với phòng đăng ký kinh doanh về việc ghi nhận thành viên góp vốn mới khi thành viên này đã góp vốn vào công ty và được cấp giấy xác nhận góp vốn.

Hai nội dung về thủ tục thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn

Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của một công ty TNHH được thực hiện thông qua các cuộc họp và người có thẩm quyền thông qua việc này là chủ của doanh nghiệp đó, chẳng hạn như chủ tịch công ty TNHH một thành viên, hai thành viên,..

Theo quy định ở khoản 3 điều 25 của Luật doanh nghiệp năm 2014 thì điều lệ muốn được sửa đổi hoặc bổ sung phải có chữ ký của nhóm người này, đối với công ty hợp doanh là chủ tịch Hội đồng thành viên, nếu là công ty TNHH một thành viên thì chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm, và với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật.

Bạn phải có đầy đủ chữ ký của những đối tượng được nêu ở trên thì bản điều lệ sau khi bổ sung mới có giá trị về mặt pháp lý.

  Các trường hợp công ty nên dùng mẫu điều lệ

Mẫu điều lệ có thể được sử dụng khi có kế hoạch thành lập công ty, kế hoạch sửa đổi, bổ sung điều lệ và thay đổi đăng ký doanh nghiệp mà cần phải trình lên các thành viên góp vốn.

Thành lập một công ty không phải một chuyện dễ dàng, trong đó những giấy tờ, thủ tục liên quan tới pháp lí luôn là một trong những vấn đề đau đầu nhất.  Thông qua bản điều lệ này, chúng ta có thể thấy những thông tin của công ty, ngành nghề kinh doanh, chủ sở hữu , số vốn điều lệ ban đầu…   Điều lệ công ty được coi là căn cứ pháp lý đầu tiên và quan trọng nhất khi xảy ra tranh chấp trong công ty và được đưa ra làm cơ sở để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết vấn đề phát sinh của doanh nghiệp, do đó mỗi một thay đổi của nó đều được mọi người quan tâm, đó là lí do hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu điều lệ công ty TNHH được sửa đổi năm 2020.

>>> Xem thêm : mẫu điều lệ công ty tnhh – Cập nhật các thay đổi trong điều lệ đối với công ty TNHH

Leave a Comment