Trẻ nhỏ sợ nhất cái gì?

Submitted by on Aug 25, 2017

Nguyên nhân dẫn đến làm cho trẻ sợ có rất nhiều, nhưng vói trẻ nhỏ có 2 loại. Một là tiếng động lớn, hai là tlrân thể trẻ mất đi sự chăm sóc vôi ôm ấp vỗ về, còn các tâm lý sợ hãi khác đều hình thành sau này.

Người mẹ và đứa con có quan hệ quyến luyến thân mật. Sự quan tâm săn sóc về sinh lý, tình cảm của người mẹ đốỉ với trẻ khiến cho tình cảm của trẻ cảm thấy yên ổn, ấm áp và dễ chịu.

Trẻ 6-7 tháng người mẹ đột nhiên ròi nó, nó sẽ cảm thấy không yên ổn rất sợ, thấy người lạ, người lón tuổi trẻ cảm thấy không an toàn, tỏ ra không tin tưởng. Nhip với sự tăng trưởng của tháng tuổi, tâm lý sợ hãi của trẻ càng ngày càng nhạy cảm.

Nếu mức độ thân thiết của người mẹ đôi với trẻ không đầy đủ, rất ít bê ẵm, ít gần trẻ, sự bất an của trẻ sẽ tăng nhanh, hay khóc, bện ngưòi không muôn rồi mẹ lúc nào.

Kết quả hình ảnh cho trẻ sơ sinh

Trẻ nhỏ không sợ ngã từ trên cao xuông, không sỢ vứt vào trong nưỏc, lửa… đó là chúng chưa có ý thức về sự nguy hiểm. Còn tâm lý sợ hãi nảy sinh sau này phần lớn có quan hệ trực tiếp với kinh nghiệm sống, lòng tự tin và trình độ phát triển cá tính phẩm chất của trẻ, loại tâm lý sợ hãi này của trẻ có rất nhiều hiện tượng tạm thời, không phải là do trạng thái bệnh tật nhưng nó cũng nhắc nhỏ chúng ta rằng: về phương diện tình cảm của trẻ có thể xuất hiện những sự bất an nào đó ổần phải coi trọng, nghĩ cách tiêu trừ nguyên nhân, thân cận với trẻ nhiều hơn. Không hù doạ trẻ thường xuyên hưống dẫn trẻ tiếp xúc với đối tượng nó sợ như mèo con, chó con… để trẻ cảm thấy những thứ đó không đáng sợ, dần dần trẻ hết sợ hãi.

Hứng thú phát triển của trẻ và đặc điểm

Trẻ mỗi ngày một lốn, cơ năng tim của chúng không ngừng biến hóa, cùng với cuộc sống hàng ngày càng mỏ rộng, hứng thú của chúng cũng nảy sinh hết thứ này đến thứ khác.

Hứng thú của trẻ tuy rất mạnh nhưng lại rất dễ chuyển hóa, chỉ cần dẫn dắt sức chú ý của nó đến một sự vật mới lạ khác thì hứng thú cũ của nó lập tức tiêu tan. Chúng ta thường thấy, khi trẻ đang chơi thì những gì nó yêu thích bị người lớn giằng mất nó khóc toáng lên. Nhưng khi mẹ đưa cho nó nó đồ chơi mói khác nó lại nín bặt và tiếp tục chơi đồ chơi mới rất thích thú như không có chuyện gì xảy ra.

Căn. cứ vào những đặ.c điểm này, làm cha mẹ cần phải chú ý kích thích sự hứng thú của trẻ đốỉ với các loài sự vật có lợị cho sự trưởng thành về trí tuệ của trẻ.

Leave a Comment