Chỉ điểm kế hoạch tiến hành mở rộng 10 ha đất khu đô thị Kim Chung – Di Trạch.Tiết lộ khu đô thị Kim Chung – Di Trạch tiến hành mở rộng quy hoạch đất đai.

Khu đô thị (KĐT) mới Kim Chung – Di Trạch với quy...

Chỉ điểm kế hoạch tiến hành mở rộng 10 ha đất khu đô thị Kim Chung – Di Trạch.Tiết lộ khu đô thị Kim Chung – Di Trạch tiến hành mở rộng quy hoạch đất đai.

1 2 3 4 5 6